Instalace

I

Inštalácia panelu:
Panely FIRST Heating Systems sa inštalujú iba pomocou dodaných držiakov / závesného kovania, s ktorými sú dodávané.
V cene panelu je inštalačný balík ktorá obsahuje držiaky, šablónu a drobný materiál pre presnú montáž panelu na stenu.

Umiestnenie panelu:
Pri inštalácii by sklenená vykurovacia plocha panelov Basic mala byť do vzdialenosti 3 metre od podlahy.
Ak majú byť panely použité pre primárnu vykurovanie, vždy postupujte podľa výpočtov tepelných strát.
Nainštalujte nástenné panely na miesta obrátená k interiéru s širokým uhlom pohľadu na miestnosť.
Stropné tepelné panely inštalujte podobným spôsobom ako svetelné zdroje.
Použite programovateľný termostat s plánovaním dátumu / času a možnosťou optimálneho spustenia.
Umiestnite termostat na vnútornú stenu s ohľadom na panelové kúrenie.

Údržba:
BASIC panely – pri zašpineniu povrchu možno infrapanel čierny a bez tlače použiť bežné mydlovej čističe, v prípade zamasteniu alebo výrazného znečistenia možno použiť lieh a jemným handrou očistiť.
BASIC OBRAZ – odporúčame jemne čistiť iba vlhkou jemnou handričkou a dočista utrieť. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky! Infratopný panel vždy čistite vo vypnutom stave!

Manual-2020-Basic-CZ

Slovenčina